Naša Misija


AGENCIJA za pružanje intelektualnih usluga "EXPERTIZA" s.p. iz Crnjelova Donjeg, Prva ulica broj 2, (Grad Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) osnovana je s ciljem da posredovanjem ubrza transfer poslovnog iskustva sa subjektima i među subjektima sa kojima ostvari saradnju; da unapređuje i doprinosi stručnom usavršavanju i obuci pojedinaca u oblasti tržišnog poslovanja; da populariše uvođenje novih savremenih znanja u oblasti tržišnog poslovanja, da afirmiše značaj  tržišnog  poslovanja u uslovima razvijene konkurencije, da afirmiše i podstakne tržišno poslovanje robama proizvodima, radom, znanjem, idejama, tehnologijama, uslugama, novcem, kapitalom i hartijama od vrijednosti.

AGENCIJA EXPERTIZA u procesu realizacije seminara/savjetovanja/obuka pored tehničke podrške partnera angažuje i iskusne  instruktore/predavače,  profesore, voditelje i asistente (sa zvanjem specijaliste, magistra i doktora nauka) sa Fakulteta i Visokih škola u RS/BiH, Republike Srbije uz pomoć kojih je i kreiran specifičan interaktivni pristup predavanjima sa upotrebom savremene opreme i multimedijalnih sredstava za učenje.

Broj naših zadovoljnih kijenata od 2007. godine

1321
Zadovoljnih klijenata
156
Završenih projekata