Agencija za pružanje intelektualnih usluga "Expertiza" s.p. vl. Cvijetina Živanovića, (Crnjelovo Donje, Prva ulica broj 2, Grad Bijeljina, RS/BiH) u svojoj registraciji  ima dozvolu za obavljanje sljedećih djelatnosti:

18.12. Ostalo štampanje,
18.13. Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
58.19. Ostala izdavačka djelatnost,
58.21. Izdavanje računarskih igara
58.29. Izdavanje ostalog softvera,
62.01. Računarsko programiranje,
62.02. Djelatnosti savjetovanja o računarima tj.o računarskim sistemima,
62.03.Upravljanje računarskom opremeom i sistemom
62.09. Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare,
63.11. Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti,
63.12. Internetski portali,
63.99. Ostale informacione uslužne djelatnosti d.n
70.22. Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje,
72.20. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama,
74.20. Fotografske djelatnosti,
82.30. Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (isključuje djelatnost organizacije sajmova),
85.60. Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
oooOooo