Reference od 2007. godine

19.02.2020

 

Agencija "EXPERTIZA" od 2007. godine sarađuje sa:
 „Infosistem“, Bijeljina, d.o.o.“Infosistem“, Bijeljina, Agencija „Infosistem“ Brčko, Agencija„IT Media“ Bijeljina,  Im Computers“d.o.o Bijeljina, „Centar za ekologiju i održivi razvoj“-Bijeljina  kao i sa  mnogobrojnim udruženjima, Fakultetima i Visokim školama (više na sajtu: fakultet.eu)
 Od poslova kojima se Agencija ponosi svakako su “IN HOUSE“ obuke ( obuke u okviru kuće) sa mikrokreditnim fondacijama „PARTNER“ iz Tuzle i „MIKROALDI“ iz Goražda u okviru kojih je oko 200 kreditnih službenika osposobljeno za efikasniju komunikaciju sa klijentima. U saradnji sa INFOSISTEM d.o.o. Agencija je tokom 2008. godine realizovala obuku za 200 nezaposlenih osoba iz Brčko Distrikta u oblasti poznavanja osnova informacionih tehnologija, knjigovodstveno-finansijskog i robnog poslovanja. Takođe, realizovana je  i „IN HOUSE“ obuka za 20 zaposlenika MKF „PARTNER“  u okviru priprema za polaganje ispita radi sticanja zvanja broker, investicijski savjetnik i portfolio menadžer.